wz

Brněnský nákladní průtah je v provozu od roku 1970. V úseku Brno Horní Heršpice - Brno Židenice slouží k odvedení nákladní dopravy mimo Hlavní nádraží. Začíná na jižním zhlaví Horních Heršpic a odklání se směrem k Dolnímu nádraží. Zde podjíždí těleso přerovské trati a na severním zhlaví přemosťuje ulici Plotní. Dále je průtah veden na náspu. Na mostě přes ulici Charbulovu míjí zastávku Brno Černovice a za mostem přes výpadovou komunikaci Olomoucká vjíždí do černovického trianglu. Opouští jej odbočkou Táborská, přejíždí několik dalších mostních staveb a ústí do odbočky Brno Židenice. Odtud nákladní vlaky pokračují na maloměřické seřazovací nádraží.

Nákladní průtah je veden v úseku Horní Heršpice - odbočka Táborská po samostatných kolejích. Dále již pokračuje společně s osobními vlaky. Vlastní průtah je dvoukolejný.

Následující stránky dokumentují pomocí fotografií celý průběh popsané trasy.